Tuz Jeneratörü

Tuz Jeneratörü

Neden Tuz Jeneratörü?

• Gözlerde, boğazda ve kulaklarda oluşan tahrişler büyük oranda azalır.
• Bağlı klor oluşumunu azalttığından istenmeyen tat ve kokular büyük oranda azalır.
• Klor oluşumuyla sudaki organik maddeler ve zararlı mikroorganizmalar yok edilir.
• Pahalı ve ağır toz klor veya sıvı klor bidonlarını depolamaya gerek kalmaz.
• Tamamen otomatik klorlama sistemi ile dezenfeksiyon daha kontrollü olur.
• Her türlü havuz kaplamasına uygun kullanım olanağı vardır.
• Sistem her tuzluluk oranında çalışır (2-30 kg/m3).
• Havuzunuz sadece deniz suyuyla doluyken dahi yüksek tuzluluktan etkilenmez.
• Sistemin optimum çalışması için havuz 4-6 kg/m3 oranında tuz eklenmesi yeterlidir.
• Polarizasyon seçeneği sayesinde kendi kendini temizleme özelliği bulunur.
• Böylece hücrenin ömrü üzar.
• Tuzun suda tam olarak çözünmesi için beklemeye gerek yoktur.

 

ÇALIŞMA PRENSİBİ

2NaCI + 2H2O → 2NaOH + H2 + CI2                             –          2HOCI  2HCI + O2

(Tuz + Su Soda + Hidrojen + Klor)                              –          (Sıvı Klor  Hidroklorik Asit + Oksijen)

CI2 + H2O HOCI + HCI                                                 –          NaOH + HCI → NaCI + H2O

(Klor + Su Hipoklorik Asit + Hidroklorik Asit)          –          (Soda + Hidroklorik Asit Tuz + Su)

 

 • Sodyum klorür ya da sofra tuzu saf, zararsız ve doğada kolaylıkla bulunabilen bir maddedir. Fakat tuz tek başına havuzu temizleyemez.
 • Hidrolife yüzme havuzları ve spa (masaj havuzu) için otomatik olarka klor üreten bir sistemdir.
 • Sistemin çalışması için yüzme havuzu veya spa içersinde 1/4 konsantrasyon oranında tuz gerekmektedir. Saflığı en az %99.8 olan saf NaCI tuzu kullanılır. Tercih edilen tuz susuz, granül halde, yemeklik tuz kalitesinde ve iyotsuz olmalıdır.
 • Hidrolife havuzunuzda bulunan tuzu serbest klora çevirerek havuzunuzun suyunu dezenfekte eder. Bu plakalar arasından geçen tuzlu su elektroliz yöntemiyle serbest klora dönüşerek havuzunuzun dezenfeksiyonunu sağlar.
 • Sistem tuzlu suyun elektrolizi sayesinde tuzu serbest klora çevirir ve havuzunuzun klor ihtiyacını karşılar.
 • Kendi klorunuzu doğal bir yöntemle üretmenizi sağlar.
 • Elekroliz sonucu reaksiyonlardan da anlaşıldığı gibi tuz kaybınız olmaz.
 • Tuz kaybı sadece havuzun geri yıkaması esnasında olur.

Klor Stabilizatörü (Siyanürik Asit): Klor stabilizatörü klorun istenilen seviyede sürekli tutulmasını sağlar. Klor güneşin UV radyasyonu nedeniyle 2 saat suda kalabilir. Klor stabilizatörü seviyesi 30-60 ppm arasında tutulmalıdır.
Kloraminler: Kloraminler havuz suyunuzda bulunmamalıdır. Organik maddeler serbest klorla birleştikleri zaman kloraminleri meydana getirirler. Bu durum havuzdaki serbest kloru bağlar ve klorun dezenfeksiyonu engel olur. Kloraminler ayrıca havuz suyunu bulandırır ve gözlerde yanmalara neden olurlar.
Ph Seviyesi: Klorinatörün neden olduğu ph nötüre yakındır. Ancak havuzdaki diğer faktörler havuz suyunun pH’ının artmasına neden olur. Havuz suyunun pH’ı 7.2-7.6 arasında olmalıdır.
TDS (Toplam Çözünmüş Katı Maddeler): Suya tuz eklemek suyun TDS’sini artırır. Bu durum su kimyasına ve görüntüsüne yansımaz ama yine de havuzcunun TDS seviyesinin farkında olmasında yarar vardır. Bu durum klorinatörün ömrü için önemlidir. Bireysel yapılan TDS seviyesi ölçümü ile doğru TDS seviyesine ulaşılması sağlanır.

 
Ozon-Jeneratörü

OZON SİSTEMLERİ

Havuzunuza Ozonla Gelen Sağlık ve Kalite

Yüzme havuzunuz arkadaşlarınızla ve ailenizle rahatça vakit geçireceğiniz, sıcak günlerde serinleyeceğiniz keyif verici bir mekân olmalıdır. Bu sebeple havuzda kullanacağınız suyun kalitesi sağlığınız açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Ozon klordan 1.5 kat daha güçlü ve klordan daha hızlı etki gösteren bir dezenfektandır. Diğer dezenfektanların aksine Ozon, suyu hijyenik olarak zenginleştirmekle kalmaz, sudaki insan sağlığına zararlı kalıntıları da yok eder.

Ozon Suyu Nasıl Temizler?

Apex sistemleri; organik bileşimleri,bakterileri ve virüsleri oksidasyon ve flokülasyon ile havuz suyundan uzaklaştırmak için Corona Deflarj Ozon sistemini kullanmaktadır. Ozon, oksitlenme yoluyla bu bileşimlerin ve floküllerin havuz dışındaki filtrede toplanmasını sağlar. Böylece havuz suyu temizlenmiş olur.

Klorun Olumsuz Etkileri

Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor yerini ozona bırakmaktadır. Klor göz yanması, cilt kızarıklığı, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Aynı zamanda havuz suyunun pH’ını (asitlik bazlık derecesini) büyük ölçüde etkiler. Bunun yanında havuz suyundaki organik bileşiklerle (ter, losyon, idrar vb.) reaksiyona girerek insan sağlığı için zararlı olan kloramin ve THM gibi kimyasal maddeleri oluşturur. Klorun yerine başka bir dezenfeksiyon yöntemi kullanmak veya zararlı etkilerini yok etmek için daha ekonomik bir yöntem istiyorsanız tek çözüm ozondur.

Ozonun Etkileri

Ozon, dünya çapında suyun gerekli hijyen şartlarını sağlamada kullanılan en güçlü oksitleyici ve doğal dezenfektandır. Klordan 3125 kat daha etkilidir ve hızlı reaksiyona girer. Havuz suyunda insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal maddeler bırakmaz. En önemli özelliklerinden biri de suyun pH dengesini bozmayarak suda oluşabilecek bakterilerin (E.Coli, Giardia, Legionella, Cryptosporidium vb.) oluşumunu önlemesidir.
Uyguladığımız ozon sisteminde dezenfeksiyon kontak tanklarında meydana gelir. Ozon gazı hiçbir suretle makine dairesine veya havuz içerisine gönderilmez. Yani ozonun insanlara direkt teması önlenmiş olur.

Ozonun Havuzlarda Kullanımı

1950 yıllarında ozon Avrupa genelinde havuz işletmelerinde dezenfektan olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1973 yılında kurulan ozon birliği (IOA) ozonu havuzculuğun geleceği olarak göstemiştir. 1980 yılında ABD’de 50 yıldır kullunılmakta olan klorun, üniversite ve kliniklerde yapılan araştırmalar sonucu su arıtımında kullanıldığında kanserojen bileşikleri oluşturduğu, havuz suyunda ise idrar ve terle birleşerek kloraminleri oluşturduğu açıklanmıştır.
Bu açıklamalardan sonra EPA (Çevre Koruma Örgütü) içme suları, yüzme havuzları ve atık sularda klora alternatif olarak en etkili maddenin ozon olduğunu kabul etmiştir. 1990 yılı verileri ile Avrupa’da 30.000 adet yüzme havuzu ozon ile temizlenmektedir. 1986 yılındaki Los Angeles Olimpiyatları’ndan beri, Olimpiyat yüzme havuzlarının suları ozon kullanılarak arıtılmaktadır.

OZONU TANIYALIM

Moleküler ozon; güneşten gelen mor ötesi ışınların ya da yıldırımın atmosferdeki oksijeni parçalamasıyla ortaya çıkmaktadır. Ozon gazı havadan daha ağır bir gaz olduğu için yeryüzüne doğru iner ve havayı doğal bir yöntemle temizler.
Ozon gazı; oksidasyon gücünün çok yüksek olması, bilinen en kuvvetli doğal dezenfektan olması ve diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre insan sağlığına zararlı hiçbir kalıntı bırakmaması gibi sebeplerle son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ozon Üretimi

Corona Deflarj Yöntemi’nde oksijen molekülleri elektrik akımı verilerek oksijen atomlarına parçalanır ve diğer oksijen molekülleri ile birleşerek ozon gazını (O3) oluşturur.

Ozonla Dezenfeksiyon

Ozon, kontak tankta suyun içerisinde bozunarak HO2 (Süper oksit) ve OH – (Hidroksil) anyonlarına dönüşür. Oksidasyonda rol oynayan serbest radikaller bunlardır. Sudaki organik maddeler (ter, kir, losyon vb.) CO2 ve H2O ya parçalanarak uzaklaştırılır. Böylece ozon büyük yapılı organik bileşikleri daha küçük yapılı zararsız organik bileşiklere dönüştürür ve renklerini, kokularını giderir.
Ozon bakteri ve virüslere karşı etkisi oldukça kısa sürede etki gösterir. Ozon, bakterilerin hücre zarını parçalayarak yok eder. Virüsleri ise direkt çekirdeklerine etki ederek yok eder.

YÜZME HAVUZUNUZU OZONLA DEZENFEKTE ETMENİN SİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

 • Ozon, artık ve kalıntı bırakmayan tek doğal dezenfektandır.
 • Göz yanması, cilt kızarıklığı ve kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu gibi riskleri tamamen ortadan kaldırır.
 • Ozon, havuzda oluşabilecek bakterilerin, mantarların ve virüslerin oluşumunu engellediği için yüzücülerde oluşabilecek mantar riskini tamamen ortadan kaldırır.
 • Ozon; havuz suyunda bulunan organik kalıntıların oksitlenmesi ile oluşan ve insanlarda kanserojen etki yaratan kloramin ve THM gibi kimyasal maddelerin oluşumunu engeller.
 • Yapılan araştırmalarda klor ile dezenfekte edilen havuz suyunun insanlarda mesane kanseri riskini arttırdığı ve çocuklarda astıma sebep olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple Corona Deflarj Ozon Sistemi hem yetişkinler hem de küçük çocuklar için ideal bir dezenfeksiyon seçeneğidir.
 • Havuzlarda kullanılan mayo, havlu vs. eflyalarda kimyasallardan kaynaklanan renk ağarmalarını ve kayıpları tamamen ortadan kaldırır.
 • Havuzda bulunan bağlı klor oluşumunu engelleyerek hoş olmayan klor kokusunu tamamen ortadan kaldırır.
 • Havuz suyunuz eskisinden daha berrak ve parlak olur.
 • Ozon diğer kullanılan kimyasallar gibi havuz pH’ının değişmesine neden olmaz. Yani suyun pH’ının sabit kalmasını sağlar.
 • Depolama, karıştırma ve elle temas gerekmeden dezenfeksiyon gerçekleştiğinden zaman tasarrufu sağlar.
 • Ozon sistemini kullanmaya başlamanızla beraber havuzda kullandığınız tüm kimyasallar %90 oranında azalır ve havuz temizliğiniz kolaylaşır; çünkü Corona Deflarj Ozon Sistemi sürekli dezenfeksiyon sağlar ve minimum bakım gerektirir.
 • Kimyasal kullanımı azaltarak fazladan para harcamalarını önler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*


altı + dokuz =