Havuz Operatörü çalıştayı Alanya’da yapıldı…

Havuz Operatörü çalıştayı Alanya’da yapıldı…

Temizlik ve Servis Hizmetleri İşadamları Derneği (TESHİAD)’nin “Mesleki Yeterlilik Kurumu” nezdinde yürütmekte olduğu “Ulusal Meslek Standartları Çalışması”nın bir parçası olan “Havuz Operatörü UMS Çalışmaları”, Promak Ltd. Şti. işbirliği protokolü çerçevesinde Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Çalıştaya; TESHİAD, Alanya Mesleki Eğitim Merkezi, Promak Ltd. Şti. Sealed Air, İsis Türkiye, Q Danışmanlık, , Alaiye Resort Hotel, Goldcity Hotel, Artes Havuzculuk, Quantum Gıda, Günsu A.Ş., Gündem Havuzculuk, Çevrekent Mühendislik, Green Chemicals gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra, sektörün önemli firmalarında görev yapan saha uzmanları, yönetici ve temsilcileri katıldı. Çalışma kapsamında, 7 – 8 Aralık tarihlerinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde yaklaşık 40 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ilk çalıştayın açılış konuşması, ALTSO Başkanı Sayın Mehmet Şahin tarafından yapıldı. Şahin, ALTSO olarak çalıştaya verdikleri önemi ve çalıştayda bir sosyal paydaş olarak katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Çalıştay katılımcılarına teşekkür ederek başarılar diledi.

Açılış konuşmasından sonra söz alan TESHİAD Genel Sekreteri Zafer Mumcular; TESHİAD olarak çok önemsedikleri bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinde gösterdikleri misafirperverlik için ve desteklerinden dolayı ALTSO’ya, projede birlikte görev yaptıkları Promak Ltd. Şti. Genel Müdürü Ziya Çetin’e ve Hülya Çetin’e, atılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti. TESHIAD ve PROMAK işbirliği ile düzenlenen bu çalıştayın amaçlarını ve çalıştay süreçlerini kısaca katılımcılara aktardı. Çalıştayın amacının Havuz Operatörlüğü meslek tanımının yapılması olduğunu, tanımlaması yapılacak olan meslek dalı ile ilgili yeterliliklerinin daha sonra yapılacak çalışmalar ile belirleneceğini özellikle belirtti.

havuz-operatoru-calistayi-1

Moderatör Mehmet Çakır ikinci oturumda meslek tanımı üzerinde çalışılmaya başlanacağını, ön taslakların hazırlanmasından sonra çalışma gruplarına ayrılarak meslek adı ve görev tanımlarının yapılacağını belirtti.

PROMAK LTD.ŞTİ. Genel Müdür Ziya Çetin, “Havuz Operatörlüğü”nün iş ve bilgi kapsamının sadece su ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Ziya Çetin, Alanya ve Antalya bölgelerinde var olan havuz sayısı yoğunluğu göz önüne alındığında, Havuz Operatörü görevini icra eden çok sayıda personel olduğu anlaşılabileceğini, ancak bu personelin eğitim ve standardizasyonunda ciddi bir boşluk bulunduğunu bildirdi. Konaklama tesisleri yönetiminin, kendi çalışanlarına hizmet içi eğitimler vermeye çalıştıklarını kaydeden Ziya Çetin, ancak bu eğitimlerin içeriklerinin standardize edilemediğini, yeterliliklerinin kontrol edilemediğini ve havuz operatörlüğünün yalnızca konaklama tesisleri ile sınırlı olmadığını dile getirdi. Ziya Çetin, site yapılanmaları içerisinde havuz yönetiminin gerekli olduğunu, sağlık ve benzeri amaçlı genel kullanım havuzlarının operatörlerinin de bu standardizasyona tabi olmaları gerektiğini söyledi.

Çetin sözlerine şunları ekledi; “Havuz Operatörlüğünün iş ve bilgi kapsamının sadece su ile sınırlı kalmaması gerekmektedir. Bir Havuz Operatörünün aynı zamanda havuzların mekanik ve elektrik aksamından da anlaması gerekmektedir. Bu konuda özellikle çalıştay katılımcılarından Anadolu Teknik Yöneticiler ve Çalışanlar Derneği Başkanı Sayın Ali Baki Kazancılar’ın da katılacağı gibi bu mesleğin bir teknik standardının oluşturulması gerekmektedir. İşin hem kimyasal hem de mekanik kısmı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı tanımlamalarına bakıldığında sadece kimyasal eğitiminde bahsedildiği görülmektedir, ama bu eğitimin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Aynı zamanda kurumlar arasında da bir kavram uyuşmazlığı olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığı Havuz Operatörü olma koşulunu en az lise mezunu olarak belirlemişken, Halk Eğitim kurumları ilkokul mezunu düzeyindekilere Havuz Operatörlüğü sertifikası dağıtabilme yetkisine sahiptir. Kurumlar arasındaki bu çatışmaların da düzeltilerek, mesleğe ait tüm tanım ve yeterliliklerin tek bir standarda bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Halk eğitim tarafından verilen programların yeterliliği de denetlenmelidir. Biz Alanya Halk Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalara başladığımızda zamanlarda sertifika eğitimi 88 saat idi, bu süre daha sonraları 40 saate düşürüldü ki bu sektörde bir çalışma yapılacak ise kesinlikle 40 saatlik bir eğitim ile sonuca varılamaz. Havuzlarda yaşanan sorunların tesisleri ciddi sorunlarla yüz yüze bıraktıkları unutulmamalıdır. Konaklama tesislerinde herhangi bir sorun çıktığında ilk kontrol edilen bölüm havuzlardır, bu kontroller sırasında Havuz Operatörlerinin yeterliliklerinin de kontrol edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.”

Çetin, sözünü ettiği tüm nedenler dolayısı ile bu çalıştayda meslek tanımı yapılacak olan iş kolunun, “Havuz Bakım” ve “Temizlik” görevlisi değil, “Havuz Operatörü” olarak değiştirilmesinin önemini katılımcılara ifade etti.

Üzeyir Uludağ; “Tüm etkinliklerinin amacı, yüzme havuz suyunun içilebilir nitelikte bir su haline getirilmesidir”

Ziya Çetin’den sonra söz alan Artes Havuzculuk Ltd. Şti. yetkilisi Üzeyir Uludağ, konuşmasına, sektör ile ilgili pek çok kaygılarının bulunduğunu, öncelikle insan sağlığına etkisi olan bir meslek dalı olması nedeniyle ilk kaygılarının bu noktada olduğunu belirterek başladı. Tüm etkinliklerinin amacının yüzme havuz suyunun içilebilir nitelikte bir su haline getirilmesi olduğunu belirten Uludağ, ”Bu noktada havuzların projelendirilmesinden, inşaatına ve işletilmesine kadar ulusal ve uluslararası standartlara uygun planlanmaları, yürütülmeleri ve denetim süreçlerine tabi tutulmaları gerekmektedir. Türkiye’de yüzme havuzlarına yönelik olarak Ulusal Havuz Enstitüsü (UHE) belirli normları tercüme yoluyla TSE ile iş birliği içerisinde TSE11899 un çıkarılmasına ön ayak olmuştur. 1995 yılından beri yürürlükte olan bu standart, geçen sene yanlışlıkla yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine bu standartla hiç ilgili olmayan başka bir standart getirilmiştir. UHE’nin de ön ayak olması ile TSE11899 ‘un tekrar yürürlüğe getirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu standardın 1995 yılından itibaren yürürlükte bulunmasına rağmen yerel yönetimler ve merkezi yönetim bu standarda uyumluluk konusunda hiçbir denetim yapmamıştır. Özel bazı uyum talepleri olmasına rağmen henüz bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bu noktada merkezi yönetime büyük işler düşmektedir. Aynı şekilde havuzun işletmesinde de bu standartlara uyum ve bir işletme yönetimi zihniyetinde çalışma disiplini gerekmektedir. Havuz Operatörleri de bu yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizde 80’ler ve 90’lar sonrası turizmdeki gelişmeler, aynı şekilde inşaat sektöründeki gelişmeler ve bina refahının artması, havuz kullanımını hemen hemen her ekonomik düzeye yaymıştır. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız çalışmalar halk sağlığını ilgilendirmektedir” dedi.

Konuşmasına havuzlarda kullanılan ekipmanları ve önemli havuz terimlerini anlatarak devam eden ve bu ekipmanların çeşitliliğinin Havuz Operatörlüğü mesleğinin önemini açık olarak gösterdiğini dile getiren Üzeyir Uludağ, sözlerine şunları ekledi: “Havuz kompleksinin büyüklüğüne göre en az bir ancak yeterli sayıda havuz operatörü istihdamı gerekmektedir. Ancak özellikle kaydırak olan tesislerde aynı zamanda güvenlik konusu da bulunmaktadır. Halk Eğitimlerde verilen eğitimlerin bu konuda yetersiz kalıyor. Ayrıca havuzdan faydalanacak insanların, hijyenik koşullarda ve güvenli olarak yüzmesini sağlayabilmek için gerekli olan ekipmanların düzenli çalışmasını sağlayabilmek için günlük bakımlarını yapan, Planlanan haftalık aylık periyodik bakımları yapan veya yapılmasını denetleyen, yüzme havuzu suyunun kalitesinin sürekliliğini sağlayan asgari teknik lise mezunu, mekanik ve elektrik sistemlerini bilen, kimyasallar konusunda bilgilendirilmiş, konuyla ilgili eğitim alarak sertifikalandırılmış teknik elamandır.”

Havuz Operatörlüğü eğitimi için önerilerinin, bu konuda deneyimli, fiilen sektörü takip eden, eğitim yeteneği olan meslektaşlarımız tarafından verilmesi gerektiğini dile getiren Uludağ, son olarak denetim mekanizması oluşturulmasının önemini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sonlandırdı; “Yüzme havuzlarının, sağlık koşullarına uygun olarak işletilebilmesi için; Havuzların yapımı ve işletilmesinin Standartlara uygun olarak yapılması ve işletilmesi gerekli ve zorunludur. Bununla birlikte, İşletmede görev alan ‘’HAVUZ OPERATÖRÜ’’ meslek tanımının yaptığı işe uygun olarak yeniden yapılması ve bu alandaki eğitimin sektör derneği ve İlgili Meslek Odaları tarafından, Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa yapılmasının, Ülkemiz ve sektörümüz için yararlı olacaktır.”

havuz-operatoru-calistayi-2

 

Fatih Pullu: “Halk Eğitim Merkezleri ile birlikte çalışarak ücretsiz sertifika programları oluşturmaktayız”

DIVERSEY Kanal Yönetimi
İş Geliştirme Müdürü Fatih Pullu

havuz-operatoru-calistayi-3

DIVERSEY Kanal Yönetimi İş Geliştirme Müdürü Fatih Pullu ise konuşmasına, kendini ve temsil ettiği firmayı tanıtarak başladı. Diversey’in sektördeki Havuz Operatörlerinin eğitimine verdiği önemi açıklayan Fatih Pullu, Halk Eğitim Merkezleri ile birlikte çalışarak ücretsiz sertifika programları oluşturduklarını ve sektöre pek çok sertifikalı havuz operatörü kazandırdıklarını belirtti.

Fatih Pullu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iletişimsizliğin, önceki konuşmacıların açıkladığını gibi lise mezunu-ilkokul mezunu çatışmasının sektörde yarattığı olumsuzlukları vurguladı.

“Bu çalıştay sonunda bir metodolojinin oluşturulması gerekiyor” diyen Fatih Pullu, bugüne kadar yapmış olduğu eğitimler sonucunda eğitim katılımcısının öğrendiklerinin teorik eğitimin %10, rol modelden öğrenilenlerin %20 ve  işbaşı aktivitelerinden öğrenimin %70 den oluştuğunu saptadığını, havuz operatörü eğitiminde de bu verilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Fatih Pullu, konuşmasına, havuz operasyonu sırasında kullanılması gereken kimyasallardan örnekler vererek bu kimyasaldaki kullanım inceliklerini izah etti ve havuz operatörlerinin eğitim ve bilgi seviyelerinin, insan sağlığı ile direk ilgili bu kimyasalların kullanılmasında çok önemli olduğunu belirtti.

İki gün süren çalıştayın ilk günü TESHİAD Genel Sekreteri ve UMS Proje Koordinatörü Zafer Mumcular tarafından çalıştay katılımcılarına; çalışmanın amacı, izlenecek yöntem ve uygulamalar hakkında bilgi verildikten sonra, MYK formatı üzerinden Mesleğin Tanımı, mesleğin ve meslek erbabının özellikleri, gereklilikleri tanımlandı.
havuz-operatoru-calistayi-4

İkinci gün ise uzmanlıklarına göre dört gruba ayrılan katılımcılarla workshop çalışmaları yöntemi ile torba görevler dışında kalan meslek erbabının görevleri ve bu görevlere bağlı işlemler, katılımcılar tarafından hazırlanarak genel katılımın görüşüne açıldı ve genel değerlendirmelerle taslağın son hali verildi.

21 – 22 Aralık’ta yine ALTSO Konferans Salonunda gerçekleştirilen ikinci çalıştaya katılımın daha yoğun olduğu gözlendi. Çalıştayın ilk günü, mesleğe dair terimler, simgeler ve kısaltmalar, meslek ile ilgili mevzuat ve meslekte kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar konusundaki tanımlamalar gerçekleştirildi. Çalıştayın ikinci günü bir araya gelen UMS Hazırlık Grubu, çalıştay boyunca hazırlanan taslağı, içerik ve şekil bakımından taslağa son halini vererek çalışmayı sonlandırdı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*


sekiz − dört =