REKLAM VERİN | ABONE OLUN | HAKKIMIZDA | BİZE ULAŞIN | ANA SAYFA
Kasım - Aralık 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


YÜZME HAVUZU SUYUNUN ŞARTLANDIRILMASI
YÜZME HAVUZU SUYUNUN ŞARTLANDIRILMASI

Chempool Yüzme Havuzu Kimyasalları ile

Önemli Not: Sağlık Bakanlığı, 9.3.1992 tarih ve 1681 sayılı genelgesi ile tüm birimlerine sıvı Klorun ( hipoklorit) su ile ilgili dezenfektan olarak tanıtılmamasını önermiştir.

Ölçülecek paramaetreler / Parametre Değerleri / Ölçüm Yöntemleri

Serbest Klor Miktarı / 0,8 - 2,0 ppm / DPD tabletleri ile
Ph değeri / 7,2 - 7,6 80 - 120 / DPD tabletleri ile
Alkalinite / ppm 30 - 50 / DPD tabletleri ile
Stablizatör / ppm max 1500 / DPD tabletleri ile
Kalsiyum Sertliği / ppm / DPD tabletleri ile

Yukarıdaki değerler Almanya hariç,tüm Avrupa ülkelerinde kullanılan SPATA ve Amerika da kullanılan NSBA standartlarıdır. Dezenfeksiyon işlemlerini profesyonelce yapan kurumlar, önce yukarıdaki tabloda belirtilen parametreleri ölçüp uygulamanın yapılacağı suyun karekteristik özelliklerine uygun kimyasal seçimi yapıp uygulamaya başlaması gerekir. Bu bağlamda da kapalı ve açık yüzme havuzlarında uygulamaların farklı olacağı sonucuna ulaşılır. Uygulamada beklenen sonuçların alınmasındaki zorluklar ve hatalar bundan kaynaklanmaktadır.

Havuz suyunun Berrak ve Doğal Renkli Görünmesi:

Suya Chempool AZURE ilave edilmesi halinde suda bulunan ve suyun renginde matlık yaratan ağır metal iyonları ile suya sertlik veren iyonların tutulması sonucunda

1.Su seviye çizgisinde kireçlenmeler önlenerek estetik kazanılmış olacaktır.

2.Berrak ve daha doğal renkli görünüş elde edilecektir.

Bunun için denge havuzuna 100 ton su başına 5 kg Chempool AZURE ilave edilmesinde fayda vardır. Bu işlem yukarıdaki faydalarına ilave olarak filtreleri korumaya da yardımcı olacaktır, havuza daha sonraki taze su alımlarında da alınan su oranında Chempool AZURE ilavesi yapılması yürütülen çalışmaların devamlılığı açısından önemli olacağı unutulmamalıdır.

HAVUZ SU İLE DOLDURULDUKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

pH 'in Ayarlanması :

Havuz suyu hazırlanırken öncelikle havuzun pH'ı arzu edilen seviyede olmalıdır.Çünkü bu değer hem dezenfeksiyonun etkinliğini, hemde, çöktürmenin etkinliğini doğru orantılı olarak etkileycektir.pH yükseltmek için Chempool 110, düşürmek için Chempool 115 kullanılmalıdır. Havuzda otomatik pH ayarlayıcılar varsa bu cihazlar kullanılarak yoksa havuz yüzeyinden serperek yada denge havuzundan uygulanır.

• CHEMPOOL 110 L ( pH yükseltici ) 0,1 birim için her 100 ton suya Havuz suyunun alkalitesine göre 1,5 - 3,0 kg ilave edilmelidir.

• CHEMPOOL 110 S ( pH yükseltici ) 0,1 birim için her 100 ton suya Havuz suyunun alkalitesine göre 0,5 - 1,0 kg ilave edilmelidir.

• CHEMPOOL 115 L ( pH düşürücü ) 0,1 birim için her 100 ton suya Havuz suyunun alkalitesine göre 1,5-4,0 kg ilave edilmelidir.

• CHEMPOOL 115 S ( pH düşürücü ) 0,1 birim için her 100 ton suya Havuz suyunun alkalitesine göre 0,6-2,5 kg ilave edilmelidir.

NOT: Kimyasalı suyun içine ilave edin. Kesinlikle kimyasal üzerine su dökmeyin

Her iki ürün de kullanımının kolaylığı ile dağılımın ve karışımın iyi olması için,su ile 10-20 kat çoğaltırak kullanılması önerilir. pH kontrolü,DPD tabletleri kullanılarak renk komparatörü ile yapılır.

İlk Açılışta Havuz Suyunun Dezenfeksiyonu (Klorlaması) :

1.Havuz suyunun pH değeri 7,2-7,6 arasına getirin

2.Havuz suyunu Klorlamak için Chempool 135 S veya Chempool 136 S kullanın Klor seviyesi 2-3 ppm olmalıdır.

3.15 günde bir mutlaka Chempool CH 60 veya Chempool CH 45 klor seviyesi 3-5 ppm olacak şekilde sok klor
uygulaması yapılmalıdır.

( kullanım miktarları için havuz dozaj kartlarına veya ürün prospektüslerine bakınız )

İlk açılışta havuz yarısına kadar doldurulduktan sonra klor uygulamasına başlanabilir. Her 15 günde bir mutlaka şok klorlama yapılması tavsiye edilir.

Günlük Havuz Suyunun Dezenfeksiyonu ( Klorlaması ) :

1.Havuz suyunun pH değeri 7,2-7,6 arasına getirin

2.Havuz suyunu günlük düzenli olarak klorlamak için Chempool 135 S veya Chempool 136 S kullanın.

3.Günlük kullanımda serbest klor seviyesi kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm, açık havuzlarda 1,5-2 ppm olmalıdır. Serbest klor ölçümleri DPD tabletleri kullanılarak renk komparatörü ile yapılır.

Hatırlatma 1 Tatlı Kaşığı =3,5 - 4,0 gr dır

Otomatik Dozlama Cihazı İle Klorlama Yapılması:

Günlük klorlama yapılırken şayet varsa Chempool 135 S veya Chempool 136 S 1/40 sulandırılarak otomatik dozlayıcı klorlama yapılmalıdır.

Hava şartları ve kullanan kişi sayısına göre ( ki burada havuza giren kişilerin havuza girmeden önce duş alıp almadıkları çok büyük önem taşımak tadır. Çünki duş almayan bir kişi duş alan birisine göre ha-vuz suyunu 6 kat daha fazla kirletir.) havuzun günlük klor ihtiyacı 1 ton su başına 5-25 gr civarında olacaktır.

Elle Klorlama Yapılması :

Havuz sisteminde şayet otomatik dozlama sistemi yoksa 100 ton su için gerekli olan klor bir plastik kaba alınarak suda çözülür ve havuz yüzeyinden veya denge havuzundan suya verilir.

ÖNEMLİ : Kovaya öncelikle suyun alınarak içine klor ilave edilmesi ürünün kullanım güvenliği ve tehlikeli sonuçlar vermemesi açısından önemlidir.)

Havuzun tüm yüzeyine dağılacak şekilde üstte havuza serpiştirilir veya tamamen denge havuzundan verilir. Serbest klor seviyesi ( sabah,öğlen,akşam ) düzenli olarak ölçülmelidir. Serbest klor seviyesi kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm,açık havuzlarda havuz larda 1,5-2 ppm olmalıdır. Şoklama şeklinde yapılan klorlamada 3-5 ppm civarında olmalıdır.

Stablizör Kontrolü:

Özellikle açık havuzlarda klorun direkt olarak gelen güneş ışınlarından etkilenerek uçmasını engellemeye yönelik yardımcı bir kimyasaldır. Chempool 135 S veya Chempool 156 S stablizör içeren toz klordur. Havuz suyunun kontrolsüz stablizör içermesi pH değerini etkileyerek düşme eğiliminde olmasına, kimyasal kirliliğe, gereksiz klor tüketimine ve maliyetlerin artmasına neden olur.

Bu risklerin kontrol altına alınabilmesi için haftada bir hazır kitler yardımıyla stablizör ölçümü (CYA) yapılması gereklidir. Stablizör seviyesi istenilenin üzerinde çıkmış ise havuza derhal temiz su alınmalıdır. Havuz suyunda bulunması gereken ideal stablizör seviyesi 25-55 ppm ,ideal su sıcaklığı ise 26-29 'C arasında olmalıdır.

Yosun Oluşumunun Önlenmesi:

Havuzlarda yosunların önlenmesi için,şayet havuz ilk defa kullanılacaksa 100 ton su başına Chempool 140 dan 0,8-2,5 kg, rutin kullanımlarda ise haftada bir,100 ton su başına haftada iki defa 100-500 gr 10-20 kat sulandırılarak havuz yüzeyine iyice dağılacak şekilde serpiştirilir veya denge havuzundan verilir.

Kirliliklerin Çöktürülmesi:

Chempool 150 havuz suyunda bulunan kolloidal ( yüzen ) maddeler ile diğer kirlilikleri hizlı ve etkili biçimde çöktürmek amacıyla kullanılır. Havuzlardaki kirliliklerin çöktürülerek alınması hem dezenfeksiyonu hemde filtrasyonu olumlu yönde etkiler.

Chempool 150 çöktürücü kimyasal otomatik sistem varsa bunun yardımıyla hiç sulandırılmadan,100 ton suya ilk kullanımda 1,0-3,0 kg günlük kullanımda 0,4-1,0 kg gelecek şekilde, kum filtrelerinden önce havuz suyuna dozlanır veya denge havuzundan verilir.

Otomatik dozlama sistemi yoksa şok klorlama yapıldıktan sonra 100 ton suya akşamlan havuz kapatılırken 0,4-1,0 kg olacak şekilde Chempool 150 10 kat sulandırılarak havuz yüzeyinden iyice dağılacak şekilde kullanılmalıdır. Filtrasyon sistemi 2-3 saat daha çalıştırıldıktan sonra kapatılılarak sabah dip süpürgesiyle çöken kirlilikler temizlendikten sonra filtrasyon sistemi çalıştırılır, ters yıkama yapılarak filtreler de temizlendikten sonra havuz kullanıma açılır.

Yüzme Havuzlarını Çalıştırma Kriterleri:

Yüzme havuzlarının çalıştırılması aşamasında kullanılan kimyasalların, birbirleri ile uyumlu doğaya, çevreye havuzun mimari ve teknik malzemelerine zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzme havuzlarında çeşitli kimyasallar dezenfektan olarak kullanılabilir.Şayet dezenfektan olarak seçilen dezenfektan klor ise,seçilen klorun cinsine göre suya olan etkileri de farklı olacaktır.Aşağıdaki tablolarda bu farklılıklar ve birbirlerine göre olan üstünlükleri ile havuzlarda etkin ve ölçülmesi gereken diğer önemli faktörler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Önemli Değerler / Sıvı Klor / Diklorizo Siyonurat / HTH Klor

Aktivite / Max % 15 / % 40-60 arası / %50-65
Fiat / Ucuz / Pahalı / Pahalı
Formu / Sıvı / Toz / Toz
Dayanıklılık / Çok Dayanıksız / Çok Dayanıklı / Dayanıklı
Raf Ömrü / Çok Kısa / 2-3 Yıl / 2-3 Yıl
U.V. Ve Güneş Işığına / Çok Dayanıksız / Çok Daynaklı / Dayanıklı
Stablizör (CYA) / İçermez / İçerir / İçermez
Verdiği Reaksiyon / Hızlıdır / Yavaşdır / Hızlıdır
Çözünme Hızı / Hızlıdır / Yavaşdır / Hızlıdır
Sağlığa Etkisi / Kanserojendir / Sağlıklıdır / Sağlıklıdır
PH'a etkisi / Artırır / Etkilemez / Artırır
Alkalinite / Artırır / Etkilemez / Artırır
Kalsiyum Sertliği / İçermez / İçermez / Takviye eder


Yusuf KENANOĞLU
Kimya Mühendisi- Teknik Danışman
Kem Kimya Endüstri ve Ticaret Ltd. Şti.KASIM - ARALIK 2005 > Spa & Sauna yukarı

reklam


ONLINE SAYILAR
Web sitemizden ulaşabileceğiniz sayılarımız:

Eylül-Ekim2013
Temmuz-Ağustos2013
Mart-Nisan2013


reklam
www.erkalip.com

reklam
santek havuz

reklam

reklam

reklam

reklam

reklam


REKLAM VERİN | ABONE OLUN | HAKKIMIZDA | BİZE ULAŞIN | ANA SAYFA
© 2005 M.S.G. İHTİSAS YAYINCILIK ve TANITIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No: 2436 (Yeşil Avlu) Okmeydanı / İstanbul
Tel: 0212 222 53 23 Faks: 0212 222 53 61 E-mail: bilgi@havuzsauna.com

» Ana Sayfam Yap
» Favorilerime Ekle